Uppdragsgivare

RESURS´ konsulter har kunskaper som tillsammans täcker in de flesta områden inom rese- och turistindustrin. Uppdragen är av många skilda slag, några exempel:

TEM: Ekonomiska effekter, geografiska områden, evenemang, mm
RESURS har gjort ekonomiska effektberäkningar för 230 av Sveriges kommuner. Statistiken används t.ex. för att rätt dimensionera investeringar i produktutveckling, marknadsföring eller nyetablering. Exempel på uppdragsgivare: Kommuner, lokala och regionala turismorgan, statliga verk och myndigheter.

TDB: Detaljstudier av turismstrukturer för olika resmål och målgruppsanalyser.
RESURS ger månatligen ut "TDB-fakta", aktuella sammanställningar av svenskars resande. Sammanställning av data och analyser för kunder. Exempel på uppdragsgivare: Riksbanken, Smittskyddsinstitutet och svenska/utländska turistbyråer/-organisationer.

Mätningar av evenemang för uppföljning av syfte och ekonomi.
Exempel på uppdragsgivare: Scandinavian Masters (golf), Scoutförbundet, evenemangsarrangörer och idrottsförbund.

Affärsanalyser av projekt och investeringar i produktutveckling och investeringar.
Exempel på uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk, Naturvårdsverket och Naturhistoriska Riksmuseet.