RESOR och ÖVERNATTNINGAR

Resultat i 1000-tal,
med procentuell förändring jämfört med året innan


Rese- och TuristDataBasen, TDB®

Svenskars resor med övernattning
  2009 2010 2011 2012
Fritidsresor i
Sverige
34 994 3 % 34 653 13 % 39 571 0 % 39 474 - 3 %
Affärsresor i
Sverige
4 074 3 % 5 017 23 % 5 185 3 % 5 975 15 %
Fritidsresor till
utlandet
9 899 - 11 % 10 825 9 % 12 157 12 % 12 936 6 %
Affärsresor till
utlandet
1 800 - 18 % 2 217 23 % 2 494 12 % 2 612 5 %
Svenskars övernattningar vid resor
  2009 2010 2011 2012
Fritidsresor i
Sverige
110 859 0 % 125 767 13 % 126 907 1 % 128 481 1 %
Affärsresor i
Sverige
6 457 -10 % 8 974 39 % 8 687 - 3 % 11 629 34 %
Fritidsresor till
utlandet
78 382 - 11 % 85 866 10 % 95 544 11 % 120 668 26 %
Affärsresor till
utlandet
5 965 - 13 % 7 596 27 % 7 670 1 % 10 491 37 %


Tillväxtverket och SCB, inkvarteringsstatistik

Hotell
  2009 2010 2011 2012
Rumsförsäljning 17 289 - 3 % 18 294 6 % 18 955 4 % 19 199 1 %
Övernattningar, TOTALT 25 958 0 % 27 338 5 % 27 990 2 % 28 566 2 %
Övernattningar svenskar 19 871 0 % 20 975 0 % 21 458 0 % 21 916 0 %
Övernattningar utländska 6 087 0 % 6 363 0 % 6 532 0 % 6 650 0 %
Kapacitetsutnyttjande, rum   48%   50%   51%   50%


Övernattningar hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade stugor och lägenheter (SoL), Sverige + största hemländer

  2009 2010 2011 2012
Sverige 38b 888 2 % 39 603 2 % 39 743 0 % 39 916 0 %
Norge 3 333 24 % 3 177 - 5 % 3 219 1 % 3 294 2 %
Tyskland 2 620 0 % 2 599 - 1 % 2 650 2 % 2 554 - 4 %
Danmark 1 621 22 % 1 539 - 5% 1 280 - 17 % 1 188 - 7 %
Storbritannien 600 - 10 % 602 0 % 598 - 1 % 588 - 2 %
Nederländerna 705 - 2 % 686 - 3 % 620 - 10 % 552 - 11 %
Finland 522 12 % 527 1 % 502 - 5 % 523 4 %
USA 356 - 10 % 410 15 % 423 3 % 452 7 %
Frankrike 282 3 % 298 6 % 297 0 % 284 - 4 %
Schweiz 208 8 % 240 15 % 244 2 % 253 3 %
Polen 202 16 % 151 - 25 % 201 33 % 240 19 %
Ryssland 192 - 15 % 225 17 % 207 - 8 % 233 12 %
Italien 315 20 % 297 - 6 % 283 - 5 % 228 - 19 %
Kina 98 - 3 % 111 13 % 146 32 % 163 12 %
Spanien 172 0 % 182 6 % 174 - 4 % 140 - 20 %
Belgien 84 - 6 % 114 35 % 117 3 % 116 - 1 %
Totalt 51 760 3 % 52 406 1 % 52 624 0 % 52 690 0 %