Marknadsanalyser

Tyska övernattingar ökade i vårt område, varför? Här kan nämnas många frågor som kräver svar. RESURS vet hur utvecklingen ser ut och har fakta på utvecklingen under lång tidsperiod. När detta kompletteras med omvärldsfakta som ekonomi, omvärldshändelser, väder, mm kan djupgående slutsatser fastställas.

Konkreta exempel på detta är de stora tyska ökningarna av övernattningar i Sverige i början av 90-talet. Alla trodde att detta berodde på bra marknadsföring, men där främsta anledningen var kriget på Balkan där tyskarna hade 36 miljoner övernattningar 1989, turister som behövde söka andra besöksmål i början av 90-talet.

Marknadsanalyser kan också vara att se vilka potentialer olika marknader har i Sverige. Exempelvis, vad vill en holländare uppleva, har vi detta i Sverige och, i så fall, hur skall vi kommunicera detta till Nederländerna?

Marknadsplanering och marknadsanalyser måste ligga till grund för alla satsningar inom turism. Bygger Dina fakta på antaganden eller djupgående fakta och analyser? RESURS har alla fakta som kan ligga till grund för Dina analyser och marknadsplanering.

Vi har fakta för att göra professionella marknadsanalyser
kontakta oss