Affärsresor

Affärsresandet spelar en viktig roll för resandet i Sverige. Fritidsresandet är betydligt större, men affärsresenärerna genererar en viktig ekonomisk roll eftersom de spenderar betydligt mer per dygn.

RESURS har för avsikt att genomföra en omfattande marknadsundersökning av affärsresenärer i Norden (Danmark, Finland, Norge och Sverige).

Kartan av marknadens olika aktörer har redan genomgått stora förändringar, det har tillkommit och försvunnit aktörer, affärsresenärernas resandemönster har förändrats, ny teknik, som har underlättat kommunikationen mellan köpare och säljare har också inneburit nya aktörer på marknaden.

De snabba förändringar som sker i vår omvärld idag kräver olika typer av analyser, varvid Affärsresor Norden kommer att kunna vara till hjälp för företagens strategiska planering.

För att kvalificera sig som affärsresenär i vår undersökning måste man ha gjort minst 5 affärsresor inom landet eller minst 2 utomlands det senaste året (12 månaderna).

Anledningen till att det krävs flera affärsresor för att vara kvalificerad är att det krävs en viss erfarenhet och vana för att kunna ge sakliga svar på de frågor som ingår i undersökningen.

Totalt ska svar insamlas från ca 2.400 affärsresenärer

Intervjuer och enkäter kommer att vara på de olika ländernas respektive språk.

Innehåll
Resultaten kommer att presenteras i olika två delar:

1. En allmän del:

 • Bokningsbeteende
 • Resvanor
 • Förändringar i resebeteendet
 • Destinationer
 • Bakgrundsfrågor

2. En företagsdel där flyg, tåg, båt/färjor, resebyråer, hotell, biluthyrare m.fl.. undersöks.

 • Beslutsprocessen
 • Marknadskommunikation
 • Marknadspositioner
 • Avtal, specialpriser
 • Attityder
 • Bonusprogram
 • m.m.

Resultat presenteras även avseende konkurrerande företag.

Det kommer att vara möjligt att komplettera med helt egna frågor i mån av plats.

Önskar du ytterligare information om undersökningen, var god kontakta
Hans Remvig per telefon 08 - 559 232 40 eller e-mail hans@resurs.turism.se