Turistgeografi

Skräddarsydd utbildning för turistbyråpersonal
Enligt de nya auktorisationskraven för svensk turistbyråpersonal skall alla som har "Blå-gul Turistbyrå" ha kunskap i svensk turistgeografi. Auktorisationskraven har framtagits av FörTur och är också en rekommendation för alla "gröna" turistbyråer.

Efter utbildningen skall personalen ha en grundläggande kunskap om resandet i Sverige och även hur resandet sker i landet och vilka stora besöksmål som turisten finner intressanta och vill ha kunskap om.

KURSINNEHÅLL
Kursen följer helt de auktorisationskrav som ställs från FörTur vad avser de nationella kraven på två dagars utbildning på detta område. Den tredje dagen med lokal kunskap om turistgeografin ingår inte eftersom detta bäst sköts av den regionala/lokala turistorganisationen.

De moment som ingår i kursen är följande:

  • Definition av turismen/turismens begreppsnyckel, och basbegrepp
  • Sveriges indelning i landskap och län, städer, sjöar, vattendrag, mm
  • Svensk historia med anknytning till turism
  • Kommunikationer, järnvägar, flyg, hamnar och vägar
  • De mest frekventa resmålen i Sverige
  • Hur reser svenska/utländska turister i Sverige? Hur vill de bo? Vad vill de uppleva?
  • Stora sevärdheter i Sverige, region för region.
  • Struktur och aktörer inom svensk rese- och turistindustri. Regional organisationsstruktur och verksamhet hos regionala turistorganisationer.
  • Kulturella skillnader.
  • Aktuella informationsvägar och utvecklingstrender

MÅLGRUPP
Turistbyråpersonal, hel- eller deltidsanställd.

KURSLEDNING
Lars Paulsson har arbetat inom turismen i 30 år, såväl med svensk fjällturism som internationell turism i grekiska övärlden. Under 15 år har Lars arbetat med fakta, analyser och effektmätningar av svensk turism, sedan 1988 inom RESURS. Han är ansvarig för RESURS stora faktabas med såväl svenska som internationella fakta om resandet och leder också RESURS egen forskning för att utveckla kunskaperna.

Björn Claéson var under 20 år verksam inom Vingresor, först under fem år inom utlandsorganisationen. 1978 - 1985 var han marknadschef, 1985 - 89 chef för Vingresor Sverige. Sedan 1989 arbetar Björn med affärs- och företagsutveckling. För rese- och turistindustrin arbetar Björn exklusivt i RESURS (där han även är delägare), i första hand med utvecklingsfrågor och affärsplanering.