Nu får turistsverige statistik som inte går att använda!

VARFÖR KÖPER STATEN DYR DÅLIG STATISTIK NÄR DET FINNS BRA STATISTIK?

Turism är en av Sveriges viktigaste näringar. Nationellt, regionalt och lokalt planeras och
genomförs utvecklingsprojekt för att säkerställa arbetstillfällen och skatteintäkter till stat,
landsting och kommun.

God statistik om turism är en viktig del i samhällets beslut. Genom Tillväxtverket bryts nu en snart
30-årig tradition av god statistiktillgång mot en helt undermålig statistikinsamling. Och miljontals
skattekronor kommer att slängas i sjön. Varför?

Resurs' månadsstatistik för december 2014


Antalet flygpassagerare ökade och likaså gjorde gästnätterna.
För färjepassagerarna var det både ökning och minskning.

Subscribe to Oberoende konsultföretag inom resor och turism RSS