SCB rapport - webbpanelundersökningar

SCB har utfört en utredning på uppdrag av Tillväxtverket. Denna berör främst turistiska data genom webbpanelundersökningar. Enligt rapporten från SCB finns starka invändningar mot att denna metod kan ge tillförlitliga data om resandet i Sverige.

Den beställda rapporten visar tydligt att webbpanelundersökningar kan ge mycket stora felmarginaler och bör inte användas när data skall projiceras på en hel population (personer bosatta i Sverige), samt att webbpanelundersökningar saknar en solid vetenskaplig grund. Detta bör ge stora bekymmer för Tillväxtverket. Se vidare i rapporten.

För alla frågor om rapporten finns RESURS personal till förfogande för detta.

Resurs' månadsstatistik för april 2016

Antalet flygpassagerare ökade med 3 % och gästnätterna ökade med 2 %.
Flyg från och till utanför Europa fortsätter att minska.
Fantastiskt, de svenska gästnätterna bara fortsätter att öka och ökar!

Subscribe to Oberoende konsultföretag inom resor och turism RSS