SCB rapport - webbpanelundersökningar

SCB har utfört en utredning på uppdrag av Tillväxtverket. Denna berör främst turistiska data genom webbpanelundersökningar. Enligt rapporten från SCB finns starka invändningar mot att denna metod kan ge tillförlitliga data om resandet i Sverige.

Den beställda rapporten visar tydligt att webbpanelundersökningar kan ge mycket stora felmarginaler och bör inte användas när data skall projiceras på en hel population (personer bosatta i Sverige), samt att webbpanelundersökningar saknar en solid vetenskaplig grund. Detta bör ge stora bekymmer för Tillväxtverket. Se vidare i rapporten.

För alla frågor om rapporten finns RESURS personal till förfogande för detta.

Resurs' månadsstatistik för november 2015


En hägring?

Antalet flygpassagerare ökade med 6 % och likaså gästnätterna ökade med 6 %.

Subscribe to Oberoende konsultföretag inom resor och turism RSS