200 MILJARDER KRONOR SPENDERADE TURISTANDE I SVERIGE 2021

Under 2021 omsatte svenska och utländska turister som valde att turista i Sverige 200 miljarder kronor, enligt rapporten TEM Sverige 2021.

De svenska turisterna omsatte 183 miljarder kronor och de utländska 17 miljarder kronor, svenskarna omsatte 10 gånger mer än de utländska turisterna.

Resultatet innebär att turismen ger en sysselsättningen på 127 700 årsverken.

Subscribe to Oberoende konsultföretag inom resor och turism RSS