BEMÖTANDE SKL-RAPPORT, Svensk turismstatistik

I RAPPORTEN ”SVENSK TURISMSTATISTIK” PUBLICERAD AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SKL, innehåller oriktiga beskrivningar och felaktigheter om bland annat RESURS och andra, vill vi bemöta det som rör RESURS.

Subscribe to Oberoende konsultföretag inom resor och turism RSS