167 MILJARDER KRONOR SPENDERADE TURISTANDE I SVERIGE 2020

Under 2020 omsatte svenska och utländska turister som valde att turista i Sverige 167 miljarder kronor, enligt rapporten TEM Sverige 2020. De svenska turisterna omsatte 152 miljarder kronor och de utländska 15 miljarder kronor, svenskarna omsatte 10 gånger mer än de utländska turisterna.

Shopping var omsättningsmässigt den största enskilda bransch med 44 miljarder kronor

Resultatet innebär att turismen ger en sysselsättningen på 106 000 årsverken.

Totalt gjordes 194 miljoner övernattningar under 2020, av dessa var 89 % svenska gästnätter. Boende fritidshus var den klart dominerande övernattningskategorin med 76,3 miljoner gästnätter.

För köp av rapporten TEM Sverige 2020 kontakta oss.