203 MILJARDER KRONOR SPENDERADE TURISTANDE I SVERIGE 2019

Under 2019 omsatte svenska och utländska turister som valde att turista i Sverige 203 miljarder kronor, enligt rapporten TEM Sverige 2019. De svenska turisterna omsatte 156 miljarder kronor och de utländska 47 miljarder kronor, svenskarna omsatte 3,3 gånger mer än de utländska turisterna.

Shopping var omsättningsmässigt den största enskilda bransch med 56 miljarder kronor

Resultatet innebär att turismen ger en sysselsättningen på 117 000 årsverken.

Totalt gjordes 212 miljoner övernattningar under 2019, av dessa var 74 % svenska gästnätter. Boende hos släkt och vänner är den klart dominerande övernattningskategorin med 79,3 miljoner gästnätter.

För köp av rapporten TEM Sverige 2019 kontakta oss.