Våra konsulter

Clas AnderssonClas Andersson
Turistekonomiska beräkningar

Clas arbetar främst med ekonomiska effektberäkningar av turismen, vilket han har erfarenhet av i över två decennier. Detta gäller främst resultatuppföljning för lokala/kommunala turistorganisationer, där Clas genomför ca 150 uppdrag per år. Clas har en lång erfarenhet av turism i södra Sverige med tjänstgöring dels på Skånes Turistråd och dels som turistchef med utveckling av turismen i tre kommuner i centrala Skåne.
Tel 040 - 692 81 20
Mobil 070 - 662 28 96
E-Post clas@resurs.turism.se

Björn ClaesonBjörn Claéson
Affärsanalyser - Projektbedömningar - Strategisk planering

Björn var under 20 år verksam inom Vingresor, i utlandet, som marknadschef och 1985 - 89 chef för Vingresor Sverige. Sedan 1989 arbetar Björn med affärs- och företagsutveckling. I RESURS har han sedan 1995 utfört ett stort antal affärsanalyser avseende turistiska projekt och planer för uppdragsgivare i hela Sverige. Björn är Auktoriserad Stockholmsguide.
Tel 08 - 559 232 40
Mobil 070 - 559 58 50
E-Post bjorn@resurs.turism.se

Lars PaulssonLars Paulsson
Marknadsanalyser - Ekonomiska effektberäkningar

Lars har arbetat inom turismen i över 40 år, såväl med svensk fjällturism som internationell turism i grekiska övärlden. Under 25 år har Lars arbetat med fakta, analyser och effektmätningar av svensk turism, sedan 1988 inom RESURS. Han är ansvarig för RESURS stora faktabas med såväl svenska som internationella fakta om resandet och leder också RESURS egen forskning för att utveckla kunskaperna.
Tel 08 - 559 232 40
Mobil 070 - 739 51 01
E-Post lars@resurs.turism.se

Hans RemvigHans Remvig
Marknadsundersökningar, konferens- och affärsresemarknaden, mm

Hans har arbetat med att kartlägga konferens- och affärsresandet i Sverige genom omfattande marknadsundersökningar av dessa grupper. Även golfresandet och varumärken tillhör de områden som Hans arbetat med inom rese- och turismindustrin. Dessa fakta har blivit mycket efterfrågade i den privata näringen som hotell- och konferensanläggningar, resebyråer, rederier och många andra. De flesta undersökningar görs för enskilda företag.
Tel 08 - 559 232 40
Mobil 070 - 542 35 60
E-Post hans@resurs.turism.se

RESURS har ett nära samarbete med andra konsulter och statistikproducenter, både nationellt och internationellt.