RESURS' månadsstatistik oktober 2017


Flyget lyfter 6 %.
Gästnätterna bäddar -1 %.
Färjorna ångar på.