RESURS' månadsstatistik mars 2018


Flyget lyfter 6 %.
Gästnätterna bäddar 10%.
Färjorna pax för redovisade 5%.