167 MILJARDER KRONOR SPENDERADE TURISTANDE I SVERIGE 2020

Under 2020 omsatte svenska och utländska turister som valde att turista i Sverige 167 miljarder kronor, enligt rapporten TEM Sverige 2020. De svenska turisterna omsatte 152 miljarder kronor och de utländska 15 miljarder kronor, svenskarna omsatte 10 gånger mer än de utländska turisterna.

Shopping var omsättningsmässigt den största enskilda bransch med 44 miljarder kronor

Subscribe to Oberoende konsultföretag inom resor och turism RSS